Křižíkova

Název stavby : Novostavba hotelu Křižíkova

Místo stavby :   Křižíkova č.p. 195, Praha 8- Karlín

Stavební parcela č. :  p.č. 325, typ stavby: budova s číslem popisným

Investor - stavebník : soukromý investor           

Generální projektant : FABER PROJECT s. r.o.,  Hellichova 632/11b, Praha 1   

Stupeň dokumentace : Stavební povolení

model_varianta1
model_varianta2
model_varianta2 ulice
model_varianta3
model_varianta4
model_varianta4 soused
model_varianta4 ulice