Bytový dům Maltézské náměstí

Název stavby :  Stavební úpravy objektu čp. 480, Maltézské nám. 8, Praha 1 – Malá Strana

Místo stavby : čp. 480, Maltézské nám. 8, Praha 1 - Malá Strana

Investor - stavebník : soukromý investor

Generální projektant : FABER PROJECT s. r.o.,Hellichova 632/11b, Praha 1

Hlavní projektant: Ing. arch. Z. Pšenička

Projektanti:    Ing. Jan Bareš,

                        Ing. Lukáš Zahradník

                        Ing. arch Marek Zeman

 

Stupeň dokumentace : Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele, Dokumentace pro provádění stavby, Autorský dozor při realizaci stavby

 

Stávající hmoty objektu všech jeho křídel zůstaly zachovány.

Na střešních plochách vzniklo několik nových vikýřů se střechami pultovými a valbovými. V jižní části dvora je navrženo kryté závětří - přestřešení části dvora v úrovni stropu přízemí. Závětří je z lehké ocelové konstrukce s vodorovnými prvky uloženými do kapes ve zdivu a s doplňkovými sloupky založenými na nových patkách.

koupelna
koupelna bila
koupelna mramor
koupelna vstup
Ulicni fasada