Rodinný dům Hvozdnice

Název stavby : Novostavba rodinného domu u obce Hvozdnice, Praha –Davle

 

Místo stavby :  Hvozdnice, Praha –Davle, okres Praha-západ, č. parcel 285/6, 285/5 a 287/4

 

Investor - stavebník : soukromý investor

 

Generální projektant : FABER PROJECT s. r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1

 

Projektant: Ing. arch. Marek Zeman

 

Stupeň:  Studie, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele, Dokumentace pro provedení stavby, Autorský dozor při realizaci stavby

 

 

Dispozici hlavních objektů tvoří jednotlivé funkční celky rozvíjející se okolo podélné osy. Toto uspořádání vzniklo z potřeby členit funkce do navzájem se nerušících zón.

 

Fasády domu budou pojednány v omítce, některé části jsou akcentovány dřevěným obkladem. Důležité plochy fasád tvoří velkorysé prosklené plochy, které umožňují propojení objektu s exteriérem. K hmotě objektu jsou připojeny balkon a doplňující zastiňující prvky. Tyto konstrukce by měly být lehké, vzdušné, nerušící jasný geometrický tvar objektu. Objekty garáží, opěrných zídek a vjezdové brány jsou obloženy kamenem s nepravidelnou spárou.

fitness
horní terasa
koupelna
obyvaci pokoj
pohled ze zahrady
pracovna
relax - vířivka
relax zona
skica Pohled zahradni
skica Příjezd
skica Terasa
terasa
venkovní pohled
vstup  na terasu