kaple sv Eliase

Název akce: Kaple SV. ELIÁŠE – projekt obnovy

Místo stavby:  U Lužického semináře 17 – Vojanovy sady, na parcele č. 135, Praha 1-Malá Strana

Investor: Městská část Praha 1

Generální projektant: FABER PROJECT s.r.o.

                                      Hellichova 632/11b, Praha 1,

                                      tel : 257 322 328, 257 324 465

                                       atelier@faber-project.cz

Odpovědný projektant a architekt:        ing. arch. Zbyněk Pšenička

 

 

Kaple sv. Eliáše je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky chráněné organizací UNESCO. Sv. Eliáš je jednou ze tří menších staveb v bývalém klášterním komplexu karmelitánek na Malé Straně. Kaple sv. Eliáše byla původně postavena v letech 1660-1670 jako typická zahradní kaple v podobě grotty.

                Péčí a nákladem městské části Praha 1 prošla tato kulturní památka v letech 2012-2013 celkovou obnovou.

brozura1
brozura2
brozura3
brozura4
brozura5
brozura6