RD Roztoky

Název akce:  Stavební úpravy rodinného domu Roztoky

Investor: soukromý investor

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Pšenička

Zpracovatel projektu: Faber project, s.r.o. 

Místo stavby: rodinný dům č.p. 291, Roztoky, Tiché údolí č.p.291

 

Navrhovaný stav:

132.0 m2 (stávající objekt RD) + 55.5 (přístavba) + 28.0m2 (objekt stávající garáže)

Navrhovaný stav celkem:                             215.5 m2

Zastavěnost:                                               28.4% (215.5 m2 z 760 m2)

 

                                                                  (stávající / navrhovaný stav)

Obestavěný prostor RD:                               1000 m2 / 1392 m2

Počet bytových jednotek:                             1 / 2

Počet parkovacích stání:                              2 / 2

 

Užitná plocha 1.np                                       120 m2 / 165 m2

Užitná plocha 2.np                                       120 m2 / 150 m2

 

Předmětem zadání vlastníka bylo – stávající rodinný domek stavebně upravit pro potřeby zajištění trvalého bydlení dvou samostatných rodin.

Stávající objekt je klasickým reprezentantem příměstské prvorepublikové vilky s preferencí sezónního využití. Objekt vykazuje standardní morální a technické opotřebení.

bazén
nadhled uliční
nová přístavba
nová přístavba_od lesa
terasa