RD Černošice

Název akce: Architektonická studie rodinný dům Černošice, Kutnohorská ul., parc. č. 2127 a 2126, Praha – západ

Investor:  soukromý investor

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Pšenička

Zpracovatel projektu: Faber project, s.r.o.

Místo stavby: Kutnohorská ul., parc. č. 2127 a 2126, Praha – západ, Černošice

 

 

exterier
interier
pohledy sj
pohledy vs
situace