Polyfunkční dům Jindřišská

Název akce: Architektonická studie polyfunkční dům Jindřišská, Jindřišská 28, č.p. 2092, Praha 1

Investor:  soukromý investor

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Pšenička

Zpracovatel projektu: Faber project, s.r.o.

Místo stavby: Jindřišská 28, č.p. 2092, Praha 1

 

Průvodní zpráva:

Název: Hmotová studie objektu Jindřišská 28, č.p.2092, Praha 1

Stupeň: studie

Datum: 2011/2012

Zastavěná plocha: 214,64 m2

Celková podlahová plocha: 959,02 m2

Celkový obestavěný prostor: 4110,8 m3

 

 

1. Základní charakteristika místa a okolní zástavby

            Objekt se nachází v centru Prahy v blízkosti Jindřišské věže. Je situován mezi starou zástavbou domů různých výšek a slohů.

            Z jedné strany stavba sousedí s nárožním domem z konce 19. století. Dům má čtyři patra a nachází se na rohu Jindřišské a Růžové ulice. Roku 1979 prošel rekonstrukcí a v celém přízemí zde byla zhotovena restaurace, která nahradila dřívější obchody. Fasáda domu je v přízemí výrazně  bosovaná a jsou  zde  půlkruhová okna narozdíl od zbytku domu, kde jsou okna pravoúhlá převážně v profilovaných šambránách.

            Z druhé strany navazuje stavba na Faru u sv. Jindřicha.  Založení fary se datuje do druhé půlky 14. století. Zbytky středověké výstavby se však zachovaly jen ve sklepích. Původní fara prošla mnoha přestavbami. V současnosti je fara trojkřídlá patrová budova, která se obrací do Jindřšské ulice a do prostranství před západní fasádu kostela sv. Jindřicha. Fasády jsou hladké, horizontálně členěné kordonem a korunní římsou. Budova je kryta sedlovými zvalbenými střechami s vloženými vikýři podkroví. 

 

2.Architektonický návrh

 

            Studie navržené budovy vychází z členitého pozemku a navazuje hmotově na projekt Polyfunkčního domu ateliéru Šafer Hájek, který se nachází v sousední Růžové ulici.  Zároveň reaguje na výškové rozdíly sousedních budov. 

            Nová budova je navržena jako šestipodlažní a zastává funkci pro bydlení, administrativu a komerčního využití.  V 1NP je počítáno s komerčním využitím a umístěním garážových stání. Další tři patra jsou navrženy jako administrativní s variabilním prostory pro umístění kanceláří.  Poslední dvě patra slouží jako mezonetový byt s možností vlastní  kanceláře, nebo hostinského apartmá.

            Fasáda do Jindřišské ulice je řešena pomocí průbežných oken, které navozují dojem vertikality a současně odhalují vnitřní komunikace. Hmota fasády se snaží navázat na okolní zástavbu. Proto částečně ustupuje směrem k budově fary a poslední patro je uskočeno ze všech tří stran a je odlehčeno četným prosklením a zelenou terasou. Dvorní fasáda je orientována na jih, proto je zde použito hodně prosklených ploch, které jsou rozehrané různě do prostoru a tvoří tak zvláštní rastr fasády. V přízemí je však fasáda ponechána bez oken a do dvora tak ústí pouze dveře z garážového prostoru.

 

Pohled boční
Pohled uliční
Pohled zahradní
situace
vizualizace1
vizualizace2
vizualizace3