Hospodářská usedlost Oblík

Název stavby : Stavební úpravy objektů - Hospodářská usedlost Oblík

Místo stavby : katastrální území Raná u Loun

Stavební parcela č. :- 63/1, výměra: 5118 m2 , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Členění na stavební objekty :   

 

Objekt „A“– správní budova

Objekt „B“– objekt s funkcí bydlení – bude provedeno pouze statické zajištění

Objekt „C“– ovčín I.

Objekt „D“ – ovčín II. + dojírna

Objekt „E“– objekt potravinářské výroby (mlékárna, porážka, bourárna)

Objekt „F“– stodola

Objekt „G“– sýpka

Objekt „H“– penzion a provozně technické zázemí areálu

 

Investor : soukromý investor

Navrhovaný stav:

Všechny stávající provozy budou na usedlosti Oblík zachovány. Bude rozšířena živočišná výroba a snížena rostlinná výroba oproti poslednímu (utlumenému) stavu produkce. U prostor pro ubytování sezónních pracovníků bude zvýšen standart ubytování tak, aby bylo možné provozovat řádné ubytovací zařízení – penzion.

Hlavním záměrem je rozšíření chovu ovcí na farmě - zvýšení počtu bahnic. Na farmě bude ustájeno základní stádo o počtu 400 kusů ovcí. Výpočet množství hospodářských zvířat vychází ze standardních ustájovacích kapacit (počítáno 1,2 m2/ks). Další stavebně-provozní změny vyplývají ze zlepšení podmínek pro hospodářská zvířata, představující zkvalitnění hygieny a welfare na úrovni standardů EU.

Je navržena modernizace, rozšíření a doplnění stávajících provozů spojených s produkcí mléka a masa plynoucí z chovu ovcí.

V objektu „D“, bude vybudována stabilní dojírna ovcí, s mléčnicí a chlazením a venkovní čekárnou.

V objektu „E“ bude vybudována mlékárna s výrobnou ovčích sýrů a vlastní porážka s bourárnou.

Celkový počet pracovníků bude kolem 10. Bude se jednat o zaměstnance v technicko-hospodářském úseku, přímo vy výrobě – dojiči, obsluha stájových objektů, kuchař, pastevec a správce usedlosti.

Penzion je navržen apartmánového typu s kapacitou 18 lůžek. Apartmány budou s vlastním soc. zařízením a kuchyňským koutem. Ubytovací část penzionu a fitness pro ubytované jsou navrženy ve stávajícím prostoru 2.NP objektu „H“. Recepce, snídárna a půjčovna sportovního vybavení pro hosty jsou navrženy v 1.NP objektu „A“.

V objektu A bude ve 2.NP kancelář.

V objektu „B“ – objekt se stávající funkcí bydlení - bude provedeno pouze vyklizení, statické zajištění a opravy poškozených nosných konstrukcí, není navrženo nové dispoziční řešení, bude řešeno v rámci samostatné PD.

Celkový pohled 1
Celkový pohled 2
Nové ovčíny 1
Nové ovčíny 2
Nové ovčíny 3
Přístavba rezidence 2
Přístavba rezidence 3
Přístavba rezidence 4
Přístavba rezidence_garáže 1
Přístavba rezidence_garáže 2
Vnitřní dvůr 1
Vnitřní dvůr 2