Rekonstrukce bytu Bílkova

Identifikační údaje

Název stavby : Stavební úpravy bytu č. 19, Bílkova 13,15, Praha 1

Majitel objektu : Městská část Praha 1, Úřad městské části, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

Generální projektant : FABER PROJECT,  s r.o.

                                       Hellichova 632/11b, Praha 1

                                       tel:(fax): 257 322 328,

                                       IČO: 25102117

                                       DIČ: CZ25102117

Statutární zástupce: Ing. arch. Z. Pšenička, autor. arch. ČKA č. 00544

Zodpovědný projektant části AS: Ing. Jan Bareš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

 

Stupeň dokumentace : projekt – stavební povolení 

Datum :  listopad 2009


Předkládaná dokumentace řeší kompletní rekonstrukci – stavební úpravu bytové jednotky č. 19 ve 5.NP bytového domu čp. 864, Bílkova 13,15, Praha 1

Byt je v současnosti prázdný, bez nájemníka. Veškeré vybavení bytu, podlahy a povrchy stěn a stropů jsou ve velmi špatném – dezolátním stavu. Všechny bytové instalace a rozvody jsou nefunkční nebo nerevidovatelné a musí tedy být provedeny nově.