Oprava fasády Široká

Název stavby: Oprava fasády uliční, dvorní a úprava vnitřního dvora 

                         Široká 64, Praha 1

Investor : Společenství vlastníků jednotek domu ul. Široká 12 čp.64 Praha 1

                  Sídlo: Široká 64/12, 11000 Praha 1-Josefov

                  IČ: 27402908

Objekt : budova č.p.64, katastrální území Josefov na parcele č. 14          

Generální projektant :    FABER PROJECT, s. r.o.

                                          Hellichova 632/11b, Praha 1

                                          tel:(fax): 257 322 328,

                                          IČO: 25102117

                                          DIČ: CZ25102117

Statutární zástupce:   Ing. arch. Z. Pšenička, autor. arch. ČKA č. 00544

Projektant:                 Ing. Jan Bareš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Stupeň dokumentace : DSP

Datum : duben 2010

celkový pohled
pohled dvorní
pohled Maiselova
pohled Siroka