Zřízení zimní zahrady - Sněmovní

Název stavby : PŘESTŘEŠENÍ ČÁSTI VNITŘNÍHO DVORU DOMU – ZŘÍZENÍ ZIMNÍ ZAHRADY

Místo stavby : čp. 176/4, Sněmovní ul., Praha 1 – Malá Strana

Investor : Parlament ČR, Kancelář poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1

Generální projektant :  FABER PROJECT,  s.r.o.

                                       Hellichova 632/11b, Praha 1

                                       tel:(fax): 257 322 328,

 

Obecné údaje

Na žádost Kanceláře Poslanecké sněmovny je navrženo provedení nové zimní zahrady v části vnitřního dvora objektu - Thunovského paláce - mezi západním a východním (středním) křídlem, sestávající z lehkého proskleného zastřešení a jedné svislé částečně prosklené stěny. Nový prostor bude i nadále bez požárního rizika.

Horní pohled
Interier 1
Interier 2
Interier 3
Opravená kašna
Vnější pohled