Švehlův mlyn

Název stavby :  Rekonstrukce objektu „Švehlův mlýn“

Investor :  soukromá osoba

Stupeň : DSP  03/2008

Projektant :  FABER PROJECT, s.r.o.

                      Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1

                      Tel./fax: +420 257322328

001
002
003
004
005
006
007