Rekonstrukce půdy Tyršova domu

Název stavby: REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU TYRŠOVA DOMU

 

Investor : Česká obec Sokolská, Újezd 450/40, Praha 1

 

Objekt : Rekonstrukce půdního prostoru Tyršova domu Újezd č.p.450/40, Praha 1 – Malá Strana                                                                  

 

Generální projektant : FABER PROJECT, s.r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1, tel:(fax): 257 322 328,

 

 

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby 03/2008

Interier 1
Interier 2
Interier 3
Uliční fasáda