Rodinný dům Černošice

Název stavby : PŘÍSTAVBA,NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU č.p.1885, Černošice

Místo stavby : na pozemcích par.č.2136/1, 2136/2 a 2134 v k.ú.Černošice

Investor : soukromý investor

 

Projektant : FABER PROJECT, s.r.o.

                    Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1

                    Tel./fax: +420 257322328

 

Pohled z ulice
Pohled ze zahrady
Uliční fasáda