Bytový dům Císařský mlýn

Akce: Císařský mlýn – rekonstrukce a dostavba komplexu“, Mlýnská 22/4, Praha 6 – Bubeneč

Investor: Seisin a.s.

                 Petrská č.p.2051/5, Praha 1

                 IČO: 26159279

                 Ing.Šetina

 

Stupeň: ÚR, DSP, DPS, změna stavby před dokončením  02/2006

 

Obecné údaje:

V dotčeném areálu jsou navrženy jednak nové hlavní stavební objekty, stavební objekty určené k rekonstrukci a další drobné pomocné stavební objekty. Za účelem lepší orientace v dokumentaci byly tyto objekty označeny číselně dle následujícího seznamu :

 

SO. 01 – Jižní novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 10,6 x 21 m.

SO. 02 – Střední novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 12 x 78 m.

SO. 03 – Severní novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 10,6 x 29,3 m.

SO. 04 – Západní novostavba podzemních garáží půdorysných rozměrů 72 x 22,1 m.

SO. 05 – Obnova a sanace - Východní terasa před grottou včetně konchální stěny vedle grotty

SO. 06 – Obnova a sanace - Grotta (jeskyně) včetně portálu a střechy

SO. 07 – Obnova a sanace – Renesanční brána

SO. 08 – Obnova a sanace – Altán

SO. 09 – Ostatní stavební objekty (opěrné zdi, zajištění svahů, oplocení, komunikace, nová brána)

SO. 10 - Přípojky

 

V této části projektové dokumentace jsou dále řešeny pouze změny konstrukčního a dispozičního uspořádání novostaveb  SO. 01, SO. 02, SO. 03, SO. 04, a úpravy obnovovaného a sanovaného objektu SO. 05. Všechny tyto stavební objekty jsou zahrnuty pod jedno číslo popisné (čp.).

 

Ve všech objektech je navrženo celkem 48 bytových jednotek a 4 samostatně přístupné nebytové prostory.

dvorni fasada
pohled z vyhlidky
pohled zahradní
vizualizace _nadhled
vizualizace_arkada
vizualizace_dvur
vizualizace_nadhled celelk
vizualizace_vstupni brana
vizualizace_zahrada
vstupni brana
vstupni brana zimni
Výhled z bytu
zahrada
zahrada_