Richterova vila

Akce: Rekonstrukce Richterovy vily a revitalizace Svatováclavské vinice

Místo stavby: Staré zámecké schody, Praha 1 –Malá Strana

Investor: Správy Pražského hradu

Stupeň: architektonický návrh

 

Základní údaje o stavbě:

 

Předmětem předkládaného architektonického návrhu je komplexní rekonstrukce empírové novostavby Richterovy vily a přiléhajících zahrad. Studie je zpracována jako grafická příloha soutěžního návrhu zpracovaného v kontextu se zadávacími podklady vyhlašovatele – Správy Pražského hradu (červenec 2004).

  1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Předkládaný návrh je vázán zadávacími podmínkami a stavebně technickým potenciálem komplexu limitovaným statutem Městské památkové rezervace a pohledovou exponovaností parcely.

Tři základní funkční celky jsou – vila se skleníkem, vinice, zahrada.

  1. I. Vila se skleníkem  – komplexní architektonicko-stavební rekonstrukce historického objektu s přestavbou původního skleníku pro včely k provozování restauračního zařízení a vybudování expozice historie vinařství.
  2. II. Vinice – revitalizace ve středověku založené (r. 1396) Svatováclavské vinice s využitím stávajících vedlejších stavebních objektů – sklepů.
  3. III. Zahrada – nově založená krajinářsky pojatá zahrada doplněna architektonickými prvky- altány, pongony, treláže.

Architektonický návrh představuje komplexní rehabilitaci významného stavebního komplexu v exponovaném dálkovém pohledovém plánu siluety Pražského hradu.

Návrh bezezbytku respektuje architektonickou empírovou hodnotu Richterovy vily vč. dochovaného založení vinice a zahrady. Doplňující objekty dřevostaveb korespondují v objemu a materiálu s charakterem památkové a krajinářské   koncepce území.

Z hlediska funkčního využití areálu je jednoznačným pozitivem zpřístupnění veřejnosti uzavřeného objektu a zahrady v exponované turistické trase. Koncepce navazuje na zpřístupnění jižních zahrad Pražského hradu a svoji komunikační kapacitou umožní značně  odlehčit Starým zámeckým schodům. Při podrobnějších vstupních podkladech lze dopracovat v návrhu naznačenou koncepci bezbariérového průchodu mezi východní částí hradního areálu a Klárovem.

axonometrie
jizni fasada
půdorys
severni fasada
situace