Vítězná - podklady

ke stažení: https://uloz.to/!y2moscvZSmkq/vitezna-zip

 

Architektonický atelier FABER PROJECT,s r.o. vznikl v roce 1997 vyčleněním projektového týmu ze společnosti TAUN, s. r. o., jejímž předmětem podnikání byla projektově - inženýrská a obchodní činnost. Pod jménem FABER PROJECT, s. r. o., tak působí sehraný tým pracovníků bývalé společnosti TAUN s. r. o., který se od roku 1993 podílel na mnoha úspěšných projektech zejména rekonstrukcí památkově chráněných objektů na území Pražské památkové rezervace, především pak Malé Strany. V rámci komplexní realizace staveb byla zajišťována výstavba a zprovoznění hraničních kamionových terminálů Folmava, Cínovec, Rumburk.

 

Architektonický atelier se zabývá KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ ČINNOSTÍ pozemních staveb – tj. vyhotovení architektonické studie, grafického návrhu, projektové dokumentace všech stupňů, technická pomoc při vedení a vyhodnocení výběrového řízení pro vyhledání dodavatelů, autorský a technický dozor při realizaci.

 

Atelier dále zajišťuje formou PROJECT MANAGEMENTU všechny činnosti spojené s řízením projektu, přípravou staveb a kontrolou realizace staveb včetně spolupráce s investorem po dokončení stavby.

 

Dalším rozšířením firmy je:

  • KONZULTAČNÍ ČINNOST a VÝKON ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOHLEDU, vč.kontroly fakturovaných prací a dodávek zhotovitelů
  • VÝKON ČINNOSTÍ VE VĚCI USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK ZÁSTAVNÍHO VĚŘITELE ze zástavy pro vybrané bankovní ústavy na nemovitostech, na nichž se úvěrově podílejí.

Pracovní tým tvoří autorizovaní inženýři a architekti, kteří zajišťují široké spektrum architektonických, urbanistických a inženýrských úkolů. Další spolupracovníci specializovaných profesí nebo architekti jsou najímáni na jednotlivé zakázky s ohledem na rozsah, charakter a termíny zakázek. Veškerá okumentace je zpracována digitálně s 3D vizualizacemi.